Organisatieopstellingen

Voor organisaties betekent succes meestal het behalen van organisatiedoelen. Maar wat als je deze doelen niet behaald en je niet goed weet waardoor het komt? Een organisatieopstelling kan dan een oplossing bieden. Zo’n opstelling geeft namelijk inzicht in wat er onderliggend speelt binnen de organisatie.

blad groen

"Een probleem wil gezien worden en niet worden opgelost."

Als mens worden we veel meer beïnvloed door zaken die niet altijd goed zichtbaar zijn, maar die je wel kunt voelen. Een organisatieopstelling is een methode die op een dieper niveau de onzichtbare patronen binnen je organisatie zichtbaar maakt – de onderstroom.

Lukt het jou als organisatie zelf niet meer om in kaart te brengen wat er speelt op diverse niveaus? Dan is het aan te raden om een organisatieopstelling te doen. Wanneer de dieperliggende patronen zichtbaar worden, wordt het vraagstuk namelijk veel beter hanteerbaar.

Gezamenlijk_Belang

Mogelijke vragen waarbij een organisatieopstelling kan helpen:

Hoe komt het dat er spanningen zijn in mijn team?

Hoe komt het dat mijn team niet voldoende functioneert?

Hoe komt het dat we altijd ruzie in ons managementteam hebben en daar niet uitkomen?

Waarom lukt het ons niet om succesvol te zijn? (Targets worden niet gehaald)

Zitten wij als organisatie/ afdeling/ team op de juiste weg?

Wat maakt dat ons personeelsverloop zo hoog is?

Hoe werkt een organisatie opstelling?

Vooraf: Het vraagstuk

Een organisatieopstelling begint met het inbrengen van het vraagstuk van iemand uit het desbetreffende organisatiesysteem. Waar wordt tegenaan gelopen? 

Tijdens: Systemisch kijken door gebruik van representanten

Tijdens een organisatieopstelling gaan we ‘systemisch kijken’. Dat wil zeggen: oog hebben voor het enorme veld waar alle personen en gebeurtenissen binnen een systeem met elkaar verbonden zijn. Met een systeem bedoelen we het systeem van de organisatie, een afdeling of team en alles wat daarmee verbonden is/was.

Elementen van dit krachtenveld worden in kaart gebracht door het opstellen van representanten. Dit kunnen (onbekende) externen zijn of collega’s uit de organisatie zelf. De representanten stellen zich op een bepaalde wijze in de ruimte op, die precies lijkt op de situatie die wordt ingebracht.

Vervolgens wordt tijdens een organisatieopstelling helder wat er afspeelt tussen de personen of elementen die de deelnemers op dat moment representeren. Blinde vlekken worden zichtbaar.

Na afloop: Oplosrichtingen worden besproken

Na de opstelling wordt gekeken welke interventies mogelijk zijn, zodat het systeem nog meer in zijn kracht komt te staan. Door een opstelling dienen zich oplossingsrichtingen aan. Zo wordt duidelijk hoe de organisatie, afdeling of team kan gaan handelen. Uiteindelijk wordt een organisatie zo evenwichtiger, sterker en succesvoller.

Let op! Een opstelling lost je vraag niet per definitie op. Het geeft inzicht, bewustwording en ruimte om er iets mee te gaan doen. Het is een begin, geen eindstation.

jeroen

Jeroen Weyers

manager wonen Woonstichting thuis

“Ik blijf me verbazen over de kracht van deze methodiek. Dat je door fysiek te bewegen in een ruimte ‘voelt’ wat dit bij je teweegbrengt. Het heeft in dit geval mij met name inzicht gegeven in mijn positie als manager versus rol teamleider.”

Wil jij meer begrip krijgen over de situatie in jouw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

logo footer

Volg Mei An

Contactgegevens

  • info@meian.nl

  • 06-39669623

  • Amsteldijk Zuid 87a

    1186 VG Amstelveen

  • info@meian.nl

  • 06-39669623

  • Amsteldijk Zuid 87a

    1186 VG Amstelveen

nobco
Winkelwagen